QQ等级排行榜 最新QQ加速规则

今天更新 会员登陆|注册会员

QQ等级加速最新加速规则,每天最高可加速7.7天

时间:2018-03-21 01:19 作者: 排行榜 文章热度: 次 文章类型:QQ资讯

QQ等级加速新规,最高可加速7.7天

新增:QQ空间每天访客超过10人访问  +0.5天
年费超级会员最高享3.0倍+基础活跃+服务加速
手机QQ连续在线     +1.0天
电脑QQ在线            +0.5天
非隐身在线时长      +0.2天

---------------------------------------------------------------------------------

【责任编辑:QQ排行榜吉尼斯记录】

下图QQ资讯你还喜欢吗?

QQ等级排行榜最新上榜 >>