QQ等级排行榜 首先这个问题答案是毋庸置疑的,盗窃他人QQ账号信息,属于侵犯个人隐私。

今天更新 会员登陆|注册会员

QQ盗号违法吗?

时间:2019-11-04 15:51 作者: 排行榜 文章热度: 次 文章类型:一线资讯

首先这个问题答案是毋庸置疑的,盗窃他人QQ账号信息,属于侵犯个人隐私。
情节严重将会面临法律法规的制裁。

虽然说QQ账号归属权为腾讯官方,但是用户具有使用权,在使用中还会上传自己的隐私资料。
一旦盗窃他人账户,不管是盗窃来使用,还是进行贩卖,都是违法的。

目前市面上有不少的盗号团伙,利用各种盗号木马工具,网马钓鱼盗窃用户QQ账号密码。
一旦使用或者传播这些盗号工具,也属于违法行为。


所以在这里各位用户也要加固好自身QQ安全,防止他人盗号。

---------------------------------------------------------------------------------

【责任编辑:QQ排行榜吉尼斯记录】

下图一线资讯你还喜欢吗?

QQ等级排行榜最新上榜 >>