QQ等级排行榜 黄钻贵族的等级由黄钻经验值决定: 黄钻等级 黄钻经验值 LV1 1~399 LV2 400~799 L

今天更新 会员登陆|注册会员

腾讯客服--QQ空间-黄钻等级怎样计算?

时间:2019-12-02 15:49 作者: 文章热度: 次 文章类型:腾讯公告

黄钻贵族的等级由黄钻经验值决定:

黄钻等级

 

黄钻经验值

 

LV1

 

1~399

 

LV2

 

400~799

 

LV3

 

800~1599

 

LV4

 

1600~2999

 

LV5

 

3000~4999

 

LV6

 

5000~6999

 

LV7

 

7000~24999

 

LV8

 

25000以上

---------------------------------------------------------------------------------

【责任编辑:QQ排行榜吉尼斯记录】

下图腾讯公告你还喜欢吗?

QQ等级排行榜最新上榜 >>
 • fsafsd 776073422

  3202 43天
  等级54级 ,离升55级还有:43天,排行1434544名!
 • ↗毐葯℡ 26885938

  13462 223天
  等级114级 ,离升115级还有:223天,排行21131名!
 • ﹎ 1418803823

  3972 120天
  等级61级 ,离升62级还有:120天,排行1074096名!
 • 1210004814

  5324 1天
  等级70级 ,离升71级还有:1天,排行584708名!
 • 似初 2521645136

  2750 55天
  等级50级 ,离升51级还有:55天,排行1648324名!